Medlemsliste 31. august 2009

Olav Stræde Bjerk 5071 8581 – har kajak

Carsten Enemark 2347 7565 / 8648 4647 / 8648 9685 (arb) – har kajak

Bo Espensen 4114 2244 – har kajak

Vagn Jakobsen 8648 8395 / 3035 1696 – har kajak

Orla Ørskov 8648 9038 / 2443 9047 – har kajak

Erik Pedersen 2075 8004 – har ikke kajak

Birgit Pedersen 2075 8012 – har ikke kajak

Bente Sejersen Nielsen 2925 3508 / 8648 0083 – har kajak

John Neimann 8640 4106 / 2526 4106 – har ikke kajak

Yvonne Karnøe 2212 3907 – har kajak

Dorthe Mogensen 2687 2904 – har ikke kajak

Mie Stræde Bjerk 2870 6244 – har kajak

Asbjørn Enemark 6047 8284 – har kajak

Helle Espensen 2013 1106 – har kajak

5 kommentarer til “Medlemsliste 31. august 2009”

Skriv en kommentar