Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i VFKK tirsdag den 23. februar kl. 19.30.

Generalforsamlingen afholdes på Fjordcentret.

Dagsorden i følge vedtægterne. Vedtægterne kan ses på www.vfkk.dk

Efter Generalforsamlingen skal vi planlægge rosæson 2010, det er derfor af stor vigtighed at alle møder op. På den måde får du også indflydelse på aktivitetsniveauet.

På bestyrelsens vegne

Carsten Enemark

Skriv en kommentar