Kære alle
Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Voer Færgesteds Kajakklub.
Tirsdag den 27. februar kl. 18.00 i Auning Idrætscenter.

Dagsordenen
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Carsten er på valg
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant – Finn er på valg
8. Valg af revisor – Yvonne
9. Valg af revisorsuppleant – Lars
10. Eventuelt

Vi begynder med spisning kl. 18. Tilmelding er derfor nødvendig senest torsdag den 22. februar.
Vi har tid i svømmehallen kl. 20.00 så husk badetøj.

Dbh / Carsten

Skriv et svar