Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Voer Færgesteds Kajakklub tirsdag den 19. februar kl. 18.00 i Auning Idrætscenter.

Vi begynder med spisning og det er derfor nødvendigt at tilmelde sig senest fredag den 15. februar kl. 12.00

Dagsordenen
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Bo og Mathias
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant, på valg er Finn
8. Valg af revisor, på valg Yvonne
9. Valg af revisorsuppleant, på valg Børge
10. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Carsten Enemark, formand for bestyrelsen

Efter generalforsamlingen er det muligt at gå med i svømmehallen, så husk beklædning til det.