Vi gemmer Tangeværket og ror en tur på fjorden mødested Fjordcentret kl 9.30

Mvh Poul