Mødested p.pladsen Ejsingholmstrand kl 10

Kaffe og rundstykker Drosselvej 5 en tur på fjorden kaffe og grillpølser før hjemtur

Mvh Poul