Efter at have været kasserer siden klubbens etablering i 2009 har Bo valgt at træde ud af bestyrelsen ved denne generalforsamling.

Der skal fra min side lyde et kæmpe stort tak til Bo for i så mange år, at have passet godt på vores finanser. Klubben har en særdeles sund økonomi. Det er ikke en kæmpe stor opgave, men det er trods alt den del af bestyrelsesarbejdet som kræver den største indsats.

Så vi skal finde en ny kasserer, så når vi mødes på tirsdag så har vi faktisk 2 ledige pladser i bestyrelsen. Jeg kan i samme afsnit nævne, at bestyrelsen ikke har holdt officielle bestyrelsesmøder i det forgangne år – så det er ikke det der skal afholde nogen fra at melde sig, og ønsker man sig flere bestyrelsesmøder så er det bare at sige til.

Indkomne forslag
Der er forøvrigt indkommet det forslag, at man kan være “socialt” medlem. Altså man kan lade sit medlemskab være socialt og så have mulighed for at være med til de sociale arrangementer.

Der er ligeledes kommet det forslag om, at vores retningslinjer omkring sikkerhed skrives om. De skal forenkles. Det handler om, at man ikke skal udsætte sig selv eller andre for fare, ro efter evne med passende udstyr og grej og redningsøvelser i forbindelse med de 2 sæsonperioder. Der er forslag om at instruktørerne og bestyrelsen nedsætter et udvalg som skriver de nye opdaterede retningslinjer. Generalforsamlingen skal tage beslutning om vi skal køre videre med de gamle regler også i denne sæson eller om man vil give udvalget mandat til at opdatere reglerne med virkning fra at de bliver skrevet færdig.

Det kan stadig nås at tilmelde sig til på tirsdag, og kan du ikke komme med gerne vil stille dig til rådighed som bestyrelsesmedlem og/eller kasserer så giv besked. Husk at vi alle betaler kontingent, vi har et fælleskab, og det fungerer bedst hvis alle bidrager med det de kan 🙂

God søndag til jer alle – og atter engang stort tak til Bo for mange års indsats med kasserer posten i VFKK.

/ Carsten